Folk and Traditional Song Lyrics:
Choucoune

Home Main Menu Folk Song Lyrics A B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 E F G H I J K L1 L2 M N O P Q R S1 S2 S3 S4 T U V W1 W2 XYZ SearchShare page  Visit Us On FB


Choucoune

Choucoune
(Paroles: Oswald Durand; Musique: Mauleart Monton )

   1. Dèyè yon gwo touf pengwen
    Lòt jou mwen kontre Choukoun
    Li souri lè li wè mwen
    Mwen di: "Syèl, ala bèl moun!"
    Mwen di: "Syèl, ala bèl moun!"
    Li di: "Ou trouve sa chè?"

    Ti zwezo nan bwa ki tape koute
    Ti zwezo nan bwa ki tape koute
    Kon mwen sonje sa
    Mwen genyen lapenn
    Ka depi jou sa
    De pye mwen nan chenn

    Kon mwen sonje sa
    Mwen genyen lapenn
    De pye mwen nan chenn

   2. Choukoun se yon marabou
    Je li klere kou chandèl
    Li genyen tete debou
    A si Choukoun te fidèl
    A si Choukoun te fidèl
    Nou rete koze lontan

    Jis zwezo nan bwa te parèt kontan
    Jis zwezo nan bwa te parèt kontan
    Pito bliye sa
    Se twò gran lapenn
    Ka depi jou sa
    De pye mwen nan chenn

    Pito bliye sa
    Se twò gran lapenn
    De pye mwen nan chenn

   3. Ti dan Choukoun blan kou lèt
    Bouch li koulè kayamit
    Li pa gwo fanm, li gwosèt
    Fanm konsa plè mwen touswit
    Fanm konsa plè mwen touswit
    Tan pase pa tan jodi!

    Zwezo te tande tout sa li te di
    Zwezo te tande tout sa li te di
    Si ou sonje sa
    Yo dwe nan lapenn
    Ka depi jou sa
    De pye mwen na chenn

    Si ou sonje sa
    Yo dwe nan lapenn
    De pye mwen na chenn

   4. Nale lakay manman li
    Yon granmoun ki byen onèt
    Sito li wè mwen li di:
    "A mwen kontan sila nèt"
    "A mwen kontan sila nèt"
    Nou bwè chokola nwa

    Eske tout sa fini, ti zwezo nan bwa
    Eske tout sa fini, ti zwezo nan bwa
    Pito bliye sa
    Se two gran lapenn
    Ka depi jou-sa
    De pye-mwen nan chenn

    Pito bliye sa
    Se two gran lapenn
    De pye-mwen nan chenn

   5. Yon ti blan vini rive
    Ti bab wouj, bèl figi wòz
    Mont sou kote, bèl chive
    Malè mwen, li ki lakòz
    Malè mwen, li ki lakòz
    Li trouve Choukoun joli

    Li pale Franse, Choukoun renmen li
    Li pale Franse, Choukoun renmen li
    Pito bliye sa
    Se two gran lapenn
    Choukoun kite mwen
    De pye mwen nan chenn

    Pito bliye sa
    Se two gran lapenn
    De pye mwen nan chenn

Note: This is the song from which "Yellow Bird" was taken. RG

RG
oct00
Download the song in PDF format for printout etc. Download the song in RTF format for editing etc.