Traditional & Folk Songs with lyrics, midis & Mp3
Llwyn Onn (The Ash Grove)

Home Main Menu | Song+Midis |A B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 E F G H I J K L1 L2 M N O P Q R S1 S2 S3 S4 T U V W1 W2 XYZ Search Voucher CodesShare page  Visit Us On FB


Llwyn Onn (The Ash Grove)

Download Midi Download MP3
Llwyn Onn (The Ash Grove)

Yn Nyffryn Llwyn Onn draw mi welais hardd feinwen
A minnau'n hamddena 'rol byw ar y don;
Gwyn ewyn y lli oedd ei gwisg, a disgleirwen
A'r glasfor oedd llygaid Gwen harddaf Llwyn Onn.
   A ninnau'n rhodiana drwy'r lonydd i'r banna,
   Sibrydem i'n gilydd gyfrinach byd serch;
   A phan ddaeth hi'n adeg farwelio a'r wiwdeg,
   Roedd tannau fy nghalon yng ngofal y ferch.

[Down yonder green valley where streamlets meander
When twighlight is fading I pensively rove;
Or at the bright moontide in solitude wander,
Amid the dark shades of the lonely Ash Grove;
'Twas there, while the blackbird was cheerfully singing,
I first met that dear one the joy of my heart!
Around us for gladness the bluebells were ringing,
Ah! then little thought I how soon we should part.]
Cyn dychwel i borthladd wynebwn y tonnau,
Ond hyfryd yw'r hafan 'rol dicter y don;
Bydd melys anghofio her greulon y creigiau--
Un felly o'wn innau 'rol cyrraedd Llwyn Onn.
   A thawel mordwyo wnaf mwyach a Gwenno
   Yn llong fach ein bwthyn a hi wrth y llyw;
   A hon fydd yr hafan ddiogel a chryno
   I'r morwr a'i Wenno tra byddwn ni byw.

[Still glows the bright sunshine o'er valley and mountain,
Still warbles the blackbird its note from the tree;
Still trembles the moonbeam on streamlet and fountain,
But what are the beauties of Nature to me?
   With sorrow, deep sorrow, my bosom is laden,
   All day I go mourning in search of my love!
   Ye echoes! oh tell me, where is the sweet maiden?
   "She sleeps 'neath the green turf down by the Ash Grove."]

From "FAMOUS SONGS OF WALES 1" ("CANEUON ENWOG CYMRU")c1987 GWYNN,
   Penygroes, Caernarfon, Gwynedd LL54 6DB
JY
Download the song in PDF format Download the song in RTF format for editing etc.E-Book - An Annotated Compendium of Old Time American Songs by James Alverson III