Traditional Sea Shanties & Sea Songs
Samoa Song

A Collection of lyrics for traditional Sea Shanties & Songs of the Sea.

Home Main Menu Sea Shanty A B C D E F G H I J K L M N O PQ R S T UV W XYZ SearchShare page  Visit Us On FB

Samoa Song

this version from the Netherlands
Goodbye my feleni, o le a ou lea,
Te folau le va-a o, le Alii pule meleta,
Nei galo mai Apia, si ota ele ele,
Ae magatua maipea, le au pa sese.
Refrain:
Oh, I never will forget you,
Samoa ele e le galotu
Oh, I never will forget you,
Samoa ele atu.

2. Fa a foga foga, in ai samea u-ma,
Sai fai atu o lau faa tusa, pei o le sulu saga,
I toto nu o maga, faa pea lau pele,
Mai tau pou uma a, mai tau pou uma.
Refrain:


E-Book - An Annotated Compendium of Old Time American Songs by James Alverson III