Music Of The Waters - online book

Sailors' Chanties, Songs Of The Sea, Boatmen's, Fishermen's,
Rowing Songs, & Water Legends with lyrics & sheet music

Home Main Menu Singing & Playing Order & Order Info Support Search Voucher CodesShare page  Visit Us On FB

Previous Contents Next
248             Music of the Waters.
En doe den jubeltoon nu davren langs
uw strand! Daar komt de kiel met goud belaen, Zig brengt ons d'eersten haring aan ! 'T is feest in Nederland, 't is feest in
Nederland.
Verhef n, wakkre zeevaardij !
U, pronk van Hollands Maat-
schappij! U, koningin van 't feest, u bien wij
d'eerewijn : Sprei, handel, Hollands gullen disch ! Nu zal de Vanderlandsche visch, We er d'eerste schotel zijn, weer
d'eerste schotel zijn.
Wie in dit kostlijk zeebanket Voor 't eerst de grage tanden zet, De voile flesch ontkurkt tot vreugd
van zin en geest, Met fonkelende glazen klinkt, Ze op Neerlands welzijn ledig drinkt, Die noudt een heerlijk feest, die houdt
een heerlijk feest.
And let the joyful sound now re-echo
along your strand, Here comes, laden with gold, the boat, Bringing us the first fresh herring ! It is a feast in Netherland, it is a feast
in Netherland.
Exalt ye ! cunning craft! Pride of the
Dutch fleet. To thee, queen of the feast, we offer
the wine of honour : Let commerce spread Holland's liberal
board ! Now shall the Fatherland's fish Again be the choicest dish, Again be the choicest dish.
He who partakes of this precious sea-banquet for the first time,
And uncorks the full bottle to the joy of sense and mind,
Ringing the sparkling glass, and drinks it dry
To " Netherland's Prosperity,"
He keeps a glorious feast, he keeps a glorious feast.
A well-known song amongst Dutch sailors is the follow­ing :—
DE KABELS LOS. (Matrozenhed.)
Matroztnlial. Dutch Version. De kabels los, de zeilen op, Dat gaat er op een varen ; Al waren wij Sinjeurs aan wal, Ons hart lei in de baren;
Sailors' Song. English Version. Let go the ropes, unfurl the sails, And let us be off to sea, Were we even lords ashore Our hearts would lie with thee ;E-Book - An Annotated Compendium of Old Time American Songs by James Alverson III