Best Hawaiian Melodies - lyrics, chords & scores
page: 179

An extensive collection (89 pieces) of the best traditional Hawaiian music; complete sheet music with chords for ukulele(diagrams) or guitar(letter notation) etc, includes downloadable PDF for printing, by Charles E. King.

Home Main Menu Singing & Playing Order & Order Info Support SearchShare page  Visit Us On FB


Previous Contents Next
PALOLO
3. Kani a ka leo o ke kolohala
I kaulu kukui honehone nei.
4. Pumehana kaua i ke aloha
I ka pili i ke anu oke kuahiwi.
5. Ua lawa kaua e ke aloha
Honi iho nei hoi i kapuuwai.
6. Haina ia mai ana ka puana
I ka ua lililehua e kilihune.nei.

Previous Contents Next
E-Book - An Annotated Compendium of Old Time American Songs by James Alverson III