Best Hawaiian Melodies - lyrics, chords & scores
page: 139

An extensive collection (89 pieces) of the best traditional Hawaiian music; complete sheet music with chords for ukulele(diagrams) or guitar(letter notation) etc, includes downloadable PDF for printing, by Charles E. King.

Home Main Menu Singing & Playing Order & Order Info Support SearchShare page  Visit Us On FB


Previous Contents Next
3. Aia ilaila ke koii koi a loko
Mao pie ka iini.           
I anoi au e ike i ke kumu o ke ala
A he ala-onaona i ka maka o ka opua.
4. E hoike ka puana no ka lau liko lehua
O  ka uka o Pauoa;
1   lei kahiko no'u no ka ua kukalahale
A he lei ua puia i ke ala me ke aloha.

Previous Contents Next
E-Book - An Annotated Compendium of Old Time American Songs by James Alverson III